Regulamin promocji z okazji zmiany marki

 1. Organizatorem promocji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa o nazwie LET'S WEB, działająca w ramach inkubatora przedsiębiorczości FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467
 2. Promocja jest ograniczona i przeznaczona dla pierwszych czterech osób, które zgłoszą się, zamówią (i po ustaleniach z nami potwierdzą swoje zamówienie drogą mailową), i w ustalonym przez obie strony czasie dostarczą WSZYSTKIE wymienione przez nas materiały potrzebne najpierw do wyceny, później do stworzenia strony internetowej.
 3. Promocja przeznaczona jest tylko dla nowych klientów.
 4. Promocja z okazji zmiany markii (z ContentCouple.pl na Stronyireszta.pl) odbywa się na stronie stronyireszta.pl, a zgłoszenia oraz wszystkie ustalenia przyjmowane są przez e-mail: kontakt@stronyireszta.pl
 5. Osoba, która dopełni wszystkich ustaleń i prześle materiały w wyznaczonym terminie dostanie potwierdzenia wzięcia udziału w promocji drogą mailową.
 6. W przypadku niedostarczenia wszystkich materiałów przez klienta prace nad stroną nie będą rozpoczynane lub jeśli nastąpi to w trakcie pracy nad stroną – zostaną wstrzymane do momentu dosłania potrzebnych materiałów. Jeśli klient nie wywiąże się z ustalonego wcześniej terminu, po czym dośle materiały nie może liczyć, że prace nad stroną zostaną wznowione od razu. W takim przypadku konieczne jest ustalenie nowego terminu ukończenia prac nad stroną.
 7. Pracę nad stroną internetową klienta rozpoczniemy następnego dnia roboczego po dostarczeniu przez klienta wszystkich wyznaczonych materiałów.
 8. Jedna osoba może zamówić jedną stronę internetową w cenie promocyjnej.
 9. Po stworzeniu i przekazaniu klientowi gotowej strony internetowej poprosimy o opinię o jakości współpracy.
 10. Czas stworzenia strony zostanie uzgodniony z każdym klientem osobno. (Zazwyczaj jest to 14 dni roboczych.)
 11. Szata graficzna będzie wykonana indywidualnie do potrzeb klienta.
 12. Klientowi przysługują 2 rundy poprawek.
 13. W cenę wykonania strony internetowej nie wchodzi koszt domeny, ssl, hostingu, zdjęć. Wymienione usługi należy opłacić u innych, wybranych przez klienta dostawców.
 14. W cenę wykonania usługi stworzenia strony internetowej wchodzi:
  - pomoc w wyborze dostawcy domeny i hostingu
  - pomoc w wykupieniu domeny i hostingu (usługi te są wykupywane na dane klienta i to on jest ich właścicielem)
  - stworzenie strony internetowej
  - integracja strony z mediami społecznościowymi (facebook, instagram) za pomocą bezpłatnych wtyczek.
  - dostosowanie wyglądu strony do urządzeń mobilnych (responsywność)
  - godzinne szkolenie z obsługi strony
  - pasek z informacją o ciasteczkach
  - podpięcie Google Analitics
  - stworzenie skrzynki na domenie wykupionej przez klienta
 15. W razie pytań prosimy o wiadomości na: kontakt@stronyireszta.pl.